Kompasy do zamówienia #9177

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Tymon
Nazwisko :Połącarz
Data urodzenia :23-03-2012
Płeć :m