Kompasy do zamówienia #9168

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Łukasz
Nazwisko :Zabłocki
Data urodzenia :22-04-1979
Płeć :m