Kompasy do zamówienia #9163

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Lukasz
Nazwisko :Majewski
Data urodzenia :08-04-1984
Płeć :m