Kompasy do zamówienia #9159

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Irena
Nazwisko :Jacheć
Data urodzenia :09-02-1956
Płeć :k