Kompasy do zamówienia #9157

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Alfred
Nazwisko :Fortuna
Data urodzenia :07-07-1949
Płeć :m