Kompasy do zamówienia #9149

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Lidia
Nazwisko :Mazur
Data urodzenia :20-01-1965
Płeć :k