Kompasy do zamówienia #9142

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Rafał Marek
Nazwisko :Buda
Data urodzenia :07-10-1983
Płeć :m