Kompasy do zamówienia #9142

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marek
Nazwisko :Kamiński
Data urodzenia :14-06-1956
Płeć :m