Kompasy do zamówienia #9142

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Halina
Nazwisko :Kamińska
Data urodzenia :03-02-1957
Płeć :k