Kompasy do zamówienia #9142

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Anna
Nazwisko :Buda
Data urodzenia :24-03-1958
Płeć :k