Kompasy do zamówienia #9140

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marian
Nazwisko :Biesik
Data urodzenia :18-12-1966
Płeć :m