Kompasy do zamówienia #9138

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marta
Nazwisko :Wawruch
Data urodzenia :23-07-1984
Płeć :k