Kompasy do zamówienia #9134

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Przemysław Aleksander
Nazwisko :Jacheć
Data urodzenia :16-09-1980
Płeć :m