Kompasy do zamówienia #9128

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Edyta Alicja
Nazwisko :Gasperowicz
Data urodzenia :15-03-1970
Płeć :k