Kompasy do zamówienia #9124

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Piotr
Nazwisko :Wawruch
Data urodzenia :22-12-1986
Płeć :m