Kompasy do zamówienia #9118

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Agnieszka
Nazwisko :Domanska
Data urodzenia :16-07-1976
Płeć :k