Kompasy do zamówienia #9109

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Tomasz
Nazwisko :Manthey
Data urodzenia :25-08-1977
Płeć :m