Kompasy do zamówienia #9109

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Antoni
Nazwisko :Manthey
Data urodzenia :01-09-2008
Płeć :m