Kompasy do zamówienia #9100

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Grzegorz Robert
Nazwisko :Buda
Data urodzenia :13-05-1991
Płeć :m