Kompasy do zamówienia #9100

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Aleksandra
Nazwisko :Buda
Data urodzenia :27-09-1983
Płeć :k