Kompasy do zamówienia #9095

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Rafał
Nazwisko :Kopeć
Data urodzenia :17-12-1992
Płeć :m