Kompasy do zamówienia #9095

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marzena
Nazwisko :Kopeć
Data urodzenia :17-01-1969
Płeć :k