Kompasy do zamówienia #9086

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Arkadiusz
Nazwisko :Chmiel
Data urodzenia :03-12-1994
Płeć :m