Kompasy do zamówienia #9080

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Ludwik
Nazwisko :Walkowiak
Data urodzenia :15-03-2016
Płeć :m