Kompasy do zamówienia #9080

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Maciej
Nazwisko :Walkowiak
Data urodzenia :01-01-1975
Płeć :m