Kompasy do zamówienia #9080

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Franciszek
Nazwisko :Walkowiak
Data urodzenia :21-10-2002
Płeć :m