Kompasy do zamówienia #9077

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Krzysztof Jakub
Nazwisko :Buda
Data urodzenia :10-07-1982
Płeć :m