Kompasy do zamówienia #9063

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Bartlomiej
Nazwisko :Piejko
Data urodzenia :09-07-1982
Płeć :m