Kompasy do zamówienia #9047

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Kasia
Nazwisko :Dzierżaniowska
Data urodzenia :14-07-1993
Płeć :k