Kompasy do zamówienia #9040

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marek
Nazwisko :Pęk
Data urodzenia :04-07-1982
Płeć :m