Kompasy do zamówienia #9021

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Patryk
Nazwisko :Zys
Data urodzenia :07-06-1999
Płeć :m