Kompasy do zamówienia #9021

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Lidia
Nazwisko :Zys
Data urodzenia :18-10-1973
Płeć :k