Kompasy do zamówienia #9019

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Joanna
Nazwisko :Klonowska
Data urodzenia :05-12-1972
Płeć :k