Kompasy do zamówienia #9015

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Grażyna
Nazwisko :Ulman
Data urodzenia :05-03-1967
Płeć :k