Kompasy do zamówienia #9013

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Piotr Franciszek
Nazwisko :Krystopa
Data urodzenia :25-06-1976
Płeć :m