Kompasy do zamówienia #9009

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Paweł
Nazwisko :Sokół
Data urodzenia :26-07-1979
Płeć :m