Kompasy do zamówienia #9005

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Lech
Nazwisko :Dalewski
Data urodzenia :22-06-1983
Płeć :m