Kompasy do zamówienia #9005

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Beata
Nazwisko :Dalewska
Data urodzenia :04-03-1990
Płeć :k