Kompasy do zamówienia #8989

Dane dla kompasu nr 1

Imię :KONRAD
Nazwisko :FILIPEK
Data urodzenia :29-03-1979
Płeć :m