Kompasy do zamówienia #8986

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Monika
Nazwisko :Szymańska
Data urodzenia :08-05-1974
Płeć :k