Kompasy do zamówienia #8982

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Aleksandra
Nazwisko :Leszczenko
Data urodzenia :04-07-1968
Płeć :k

Dane dla kompasu nr 2

Imię :Ireneusz
Nazwisko :Lubiewski
Data urodzenia :22-07-1962
Płeć :m