Kompasy do zamówienia #8976

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Grzegorz
Nazwisko :Kowalewski
Data urodzenia :11-06-1988
Płeć :m