Kompasy do zamówienia #8966

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Mateusz
Nazwisko :Blamowski
Data urodzenia :15-12-2000
Płeć :m