Kompasy do zamówienia #8966

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Sylwia
Nazwisko :Ciszewska
Data urodzenia :31-03-1977
Płeć :k