Kompasy do zamówienia #8958

Dane dla kompasu nr 1

Imię :TOMASZ
Nazwisko :SZYMANSKI
Data urodzenia :20-08-1972
Płeć :m