Kompasy do zamówienia #8952

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jacek
Nazwisko :Kiljański
Data urodzenia :06-11-1974
Płeć :m