Kompasy do zamówienia #8950

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Michał
Nazwisko :Frąckowiak
Data urodzenia :31-07-1992
Płeć :m