Kompasy do zamówienia #8931

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Karolina
Nazwisko :Pawlak
Data urodzenia :18-12-1995
Płeć :k