Kompasy do zamówienia #8929

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Sławomir
Nazwisko :Dytkowski
Data urodzenia :29-08-1964
Płeć :m