Kompasy do zamówienia #8927

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marek
Nazwisko :Wolski
Data urodzenia :26-02-1986
Płeć :m